​Få tilsendt

Møbelkontrol - en garanti for faglig udførelse​

Dansk Møbelkontrol er en sammenslutning af førende danske møbel/inventar producenter, som i samarbejde med Teknologisk Institut har formuleret de krav, der må stilles til kvalitetsmøbler og inventar. Disse krav er nedfældet i to tekniske protokoller, én for møbler og inventar, hvis konstruktive dele er i træ, stål eller andet metal, og én for polstermøbler.

Disse protokoller er tillige med sammenslutningens vedtægter grundlag for en omfattende tilsyns- og kontrolvirksomhed. Et særligt møbelprøvenævn der har repræsentanter for Forbrugerrådet, Dansk Varedeklarationsnævn, Tekstilprøvenævnet, Trærådet og for møbelproducenter og møbelforhandlere, står bag ordningen og har blandt andet til formål at godkende grundlaget for tilsyns- og kontrolvirksomheden.

Møbelkontrollen ledes af et råd med repræsentanter for fabrikanter og forhandlere samt mestre- og svendeorganisationer, og som teknisk sekretariat og prøvningslaboratorium fungerer Teknologisk Instituts Træafdeling, hvorfra også Møbelkontrollens konsulenter udsendes.

Det er konsulentens opgave, ved uanmeldt besøg hos de tilsluttede virksomheder, at se, at de tekniske protokollers krav opfyldes, endvidere at udtage stikprøver af prøvning på instituttet og endelig den vigtigste opgave at rådgive producenten i produktionstekniske spørgsmål.​

Sammenslutningen står åben for enhver møbelproducent, hvis produktion opfylder de krav, der stilles i de tekniske protokoller, og som underkaster sig sammenslutningens kontrolbestemmelser.

Ethvert møbel/inventar, der produceres på en virksomhed tilknyttet Dansk Møbelkontrol, skal opfylde de krav, der stilles til materialer og forarbejdning, og skal inden det forlader virksomheden forsynes med det indregistrerede kvalitetsmærke.

Konsulenten kan udtage stikprøver af produktionen og lade de udtagne møbler / inventar underkaste gennemgribende kontrol i instituttets prøvningsapparatur. En kontrol som kan indebære hel eller delvis ødelæggelse af de pågældende møbler / inventar. Møbler der ikke opfylder der opstillede krav må ikke mærkes og må ikke sælges fra virksomheden.

Ved sine uanmeldte besøg kan konsulenten, hvis han konstaterer, at dele af produktionen ikke opfylder de stillede krav, påklæbe kasseringsmærker, hvorefter møblerne ikke må distribueres, med mindre de bringes i en sådan stand, at de stillede krav opfyldes.

Konsulenten afgør om kravene er opfyldt.​

Tectum Køkkenet ApS • CVR: 33373295 • Valmuevangen 5, 2680 Solrød Strand (Lager: Industrivej 12, 4652 Hårlev) •Tlf: 33 32 87 81 • Mail: oe@tectum.dk